wettelijke indexering per 1 januari 2017

Op grond van de wet stijgen alimentatiebedragen elk jaar met een door de minister vast te stellen percentage. De wettelijke indexering bedraagt per 1 januari 2017 2,1%. Een historisch overzicht van de indexeringspercentages van de afgelopen jaren vindt u op de site van het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl).