Kantonrechter Amsterdam: chauffeurs Über zijn werknemers

Drie kantonrechters te Amsterdam hebben vandaag in afzonderlijke rechtszaken geoordeeld dat chauffeurs van taxibedrijf Über bij dat bedrijf in dienst zijn. Volgens de kantonrechter is er sprake van schijn-zelfstandigheid en zijn de chauffeurs feitelijk op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam als werknemers. De kantonrechters baseren dat oordeel op het feit dat Über feitelijk werkgeversgezag uitoefent. Zo mogen chaffeurs maar een beperkt aantal rittten weigeren. Ook vindt er een beoordeling plaats en worden “goede” chauffeurs beloond met betere (meer lucratieve) ritten. De kantonrechter oordeelt dat het begrip “werkgeversgezag” in de huidige tijd vol technologische ontwikkelingen weliswaar een andere invulling heeft gekregen dan in klassieke werkgever-werknemerverhoudingen, maar dat er niettemin nog steeds een gezagsverhouding ten opzichte van Über bestaat. Über zelf had betoogd dat zij uitsluitend de app(technologie) ter beschikking stelde maar daar gaat de kantonrechter dus niet in mee. In het Verenigd Koninkrijk was overigens eerder al een soortgelijk oordeel gegeven.

Dat betekent dat de Über-chauffeurs onder de CAO Beroepsgoederenvervoer vallen en als zodanig beloond (hadden) moeten worden. De kantonrechter wijst dan ook een vordering tot achterstallig loon toe. Omdat de CAO niet is nageleefd moet Über ook een schadevergoeding / boete van € 50.000,00 betalen aan FNV, dat de zaak namens een aantal chauffeurs had aangespannen.

Als u weer wilt weten over (schijn-)zelfstandigheid en arbeidsovereenkomsten kunt u contact opnemen met Erwin Eijsberg.