Artikelen door inlog-VanSwaaij

Huurrecht wijzigt per 1 juli 2024

Met ingang van 1 juli 2024 wijzigt de huurwetgeving: het is dan (behoudens enkele heel specifieke uitzonderingen) niet meer toegestaan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. Vanaf die datum kan alleen nog een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd worden gesloten en huurders hebben dan dus meteen huurbescherming. 

Wettelijke indexering 2020 bekend

Elk jaar mogen lopende alimentatieverplichtingen worden verhoogd met de wettelijke indexering. De wettelijke indexering geldt zowel voor partner- als voor kinderalimentatie. Met ingang van 1 januari 2020 bedraagt die indexering 2,5%. Dat betekent dat uw lopende alimentatierechten of – verplichtingen met ingang van 1 januari 2020 moeten worden verhoogd met 2,5%. De indexering geldt op […]