Vrijwillige vertrekregeling geen verkapt vroegpensioen

In een vorige maand gepubliceerde uitspraak van het gerechtshof Den Bosch is de belastingdienst in het ongelijk gesteld daar waar het gaat om het behandelen van een vrijwillige vertrekregeling als verkapt vroegpensioen. In veel sociale plannen bij reorganisaties komen vrijwillige vertrekregelingen voor. 55-plussers kunnen daarvan gebruik maken en vrijwillig de organisatie verlaten. De discussie ging erom dat de belastingdienst dergelijke regelingen aanmerkte als regeling voor vervroegde uittreding (rvu) en de werkgever een boete van 52% over de vertrekvergoeding oplegde. De rvu-boete is ingevoerd om de deelname aan het arbeidsproces door oudere werknemers te bevorderen.

Zowel werkgevers als vakbonden zijn tegen dergelijke boetes omdat die vaak tot een averechts effect leiden, namelijk dat alsnog (nood)gedwongen ontslagen plaatsvinden. Ook wordt het lastig om op voorhand de kosten van een reorganisatie in kaart te brengen, hetgeen tot veel (rechts)onzekerheid bij werkgevers leidt.

Het hof koos in deze zaak de zijde van de werkgever en vernietigde de boete.

Opmerkelijk genoeg betekent deze boete dat de fiscus zichzelf geen boete van tussen de 170 en 200 miljoen euro hoeft op te leggen, vanwege riante vertrekregelingen bij de belastingdienst zelf, iets waarvoor de staatsecretaris recent in de kamer al op het matje was geroepen.