Uit onderzoek is gebleken dat sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht met de Wet Werk en Zekerheid (in juli 2015) het aantal verzoeken waarin een werkgever aan UWV vraagt om toestemming om op te zeggen én het aantal ingediende ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter sterk is afgenomen. Het aantal UWV-verzoeken is in 2015 bijna gehalveerd, het aantal verzoeken aan de kantonrechter is eveneens sterk gedaald.
Verder is duidelijk geworden dat het aantal afwijzingen op ontbindingsverzoeken door de kantonrechter sterk is toegenomen (hetgeen ook wel de verwachting was toen de wet werd ingevoerd). Voor vrijwel alle ontslaggronden geldt dat de slagingskans bij de kantonrechter minder dan 50% bedraagt. Bij een verzoek gebaseerd op disfunctioneren van een werknemer is de kans op ontbinding zelfs maar 29%.

Hieruit blijkt nog maar eens het belang van het opbouwen van een goed dossier als u een werknemer heeft die niet (goed) functioneert. Wilt u daarover nader van gedachten wisselen, dan kunt u contact opnemen met Erwin Eijsberg.