Procesrecht

De mannen van Van Swaaij staan te boek als een echt proceskantoor.

Indien De mannen van Van Swaaij een aanval in de vorm van een procedure wenselijk en noodzakelijk achten, zetten zij deze vol overgave en met alle ten dienste staande middelen voor u in (u kunt hierbij denken aan een beslaglegging onder de bank of op een schip of een woning of het aanvragen van een faillissement van een wanbetalende partij). Het kan ook zo zijn dat uw positie dwingt om een meer defensieve koers te varen. Wij geven u (strategisch) advies dat nodig is om de juiste keuze te maken.

Het voeren van procedures – het echte advocatenwerk – doen De mannen van Van Swaaij graag en goed. Wij staan partijen bij in gedingen bij de gewone burgerlijke rechter, bij de tuchtrechter en bij arbiters.

Indien dit in uw belang is, laten De mannen van Van Swaaij beslag leggen of treffen zij andere bewarende maatregelen, starten zij bijvoorbeeld een voorlopig getuigenverhoor of lokken zij een voorlopige plaatsopneming en bezichtiging of verhoor van deskundigen uit.

Wordt u geconfronteerd met ten laste van u gelegd beslag, bijvoorbeeld op uw bankrekening of onder een opdrachtgever, dan komen wij daartegen op bij de rechter met een kort geding tot opheffing van dat beslag.

Meer weten? De mannen van Van Swaaij staan u graag te woord!