Faillissementsrecht

De mannen van Van Swaaij adviseren bedrijven die zich in zwaar weer bevinden zodat de ondernemer de juiste beslissingen kan nemen om zijn bedrijf in rustig vaarwater te krijgen.

Wij adviseren en begeleiden de ondernemer bij een aanvraag voor een surséance van betaling of een faillissement; wij bekijken de mogelijkheid van een doorstart. Advisering en procederen inzake kwesties over bestuurdersaansprakelijkheid behoort tot ons pakket. Daarnaast trekken wij ten strijde voor leveranciers en fabrikanten die worden geconfronteerd met een onderneming die zich in zwaar weer bevindt of gefailleerd is; wij vorderen de door u geleverde zaken op, trachten een niet meewerkende curator tot inkeer te bewegen en bekijken of u uw schade op de bestuurder van de failliete vennootschap kan verhalen.

Meer weten? De mannen van Van Swaaij staan u graag te woord!