Algemeen contractenrecht

Ondernemer of particulier, u heeft dagelijks te maken met het verbintenissenrecht, bijvoorbeeld bij het aangaan van een koopovereenkomst. De mannen van Van Swaaij assisteren u bij het opstellen van overeenkomsten (o.a. koop, huur, lease, algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, franchise, bouw, opdracht, samenwerkingsovereenkomsten). Is er een geschil over de uitleg van een contract, de vraag of een partij zijn contractuele verplichtingen al dan niet correct is nagekomen en wat de rechtsgevolgen van een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst zijn, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Heeft u schade geleden, dan bekijken wij met u hoe wij deze schade voor u kunnen verhalen, al dan niet door inschakeling van een (tucht)rechter of arbiter.

Meer weten? De mannen van Van Swaaij staan u graag te woord!