Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. De wetgever verwacht dat werkgever, werknemer en bedrijfsarts nauwer gaan samenwerken om beroepsziekten te voorkomen. De verantwoordelijkheid voor naleving van de nieuwe regels wordt bij de ondernemer (met personeel) gelegd.

De belangrijkste wijzigingen vindt u in de taken van de bedrijfsarts. Dat zijn er straks drie: allereerst krijgt de bedrijfsarts een preventieve rol. Ook als nog geen sprake is van verzuim mag een werknemer de bedrijfsarts benaderen. Het ligt op uw weg als werkgever om uw werknemers daarop te wijzen en een spreekuur mogelijk te maken. Verder heeft de bedrijfsarts een adviserende rol op het punt van ziekteverzuimbegeleiding, al blijft de eindverantwoordelijkheid bij de werkgever liggen. Tenslotte krijgt de bedrijfsarts meer invloed op het beleid om ziekteverzuim te voorkomen.

De reeds verplichte preventiemedewerker krijgt meer verantwoordelijkheid. Hij werkt nauw samen met de bedrijfsarts en mag die zelfs adviseren. Op sommige gebieden is de bedrijfsarts verplicht om de preventiemedewerker in te schakelen. Werkgever, preventiemedewerker, bedrijfsarts en personeelsvertegenwoordiger moeten verplicht minimaal één keer per jaar samenkomen voor overleg.   U bent als werkgever verplicht dergelijk overleg te organiseren. Als er een Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PV) is kan een preventiemedewerker alleen worden aangesteld met instemming van de OR of PV.

Kortom, er gelden voor u als werkgever extra verantwoordelijkheden sinds  1 juli 2017. Behoefte aan overleg? Neemt u gerust contact met ons op.